• Juliska Caning Natural Napkin Ring

Juliska Caning Natural Napkin Ring

Don’t forget to finish your table with linens and napkin rings. We love this napkin ring from Juliska!