• Juliska Bamboo Natural Napkin Ring

Juliska Bamboo Natural Napkin Ring

Don’t forget to finish your table with linens and napkin rings. We love this napkin ring from Juliska!